Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski - Opactwo Benedyktyńsie, Ealing , 1 maja 206, godz. 15.00

Wesołego Alleluja!!!!

Warsztaty Pisankowe

 

 

 

Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie !


W tym roku święto Konstytucji 3 Maja obchodzić będziemy poraz 225.
Nasi przodkowie nie wprowadzili jej postanowień w życie. Nie zdążyli.
Nie pozwolono im.
Mimo to przez ostatnie dwa stulecia pamięć o niej służyła budowie i umacnianiu ducha naszego narodu. Przypomnijmy zatem to co w niej najistotniejsze.
Pierwsza w Europie, a druga na świecie ( po amerykańskiej) ustawa zasadnicza: znosila liberum veto, zrównywała w prawach szlachtę i mieszczaństwo, odbierała prawo głosu szlachcie nie posiadającej ziemi (tzw. gołocie), obejmowała ochroną prawną chłopów oraz ustanawiała w Rzeczpospolitej monarchię konstytucyjną.
Jej głównymi twórcami  byli król Stanisław August Poniatowski, Stanislaw Małachowski, Hugo Kołątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic. Wszyscy oni zdawali sobie sprawę, że postulaty owej konstytucji pozastawiają wiele do życzenia, najważniesze jednak było danie impulsu do wprowadzenia zmian, którym w przyszłosci miała podlegać również ona sama.
 Zmiany te zaczęto wprowadzać bardzo szybko, podczas wciąż toczacych się obrad Sejmu Wielkiego. Sprzyjała temu sytuacja międzynarodowa -  nasi sąsiedzi zajęci byli swoimi problemami, a zwłaszcza wojną z Turcją. Przyjęcie Konstytucji, stojącej w sprzeczności z wieloma prawami Rzeczypospolitej, miało znamiona zamachu stanu. Wykorzystano fakt, że wielu konserwatywnych posłów nie powróciło jeszcze z przerwy wielkanocnej, podczas gdy reformatorzy przybyli licznie w tajemnicy.
 Jednocześnie w obawie przed użyciem siły przez stronnictwo moskiewskie obrady połączonych izb Sejmu i Senatu przeniesiono na Zamek Królewski, który został otoczony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo wielu nieprawidłowości towarzyszących uchwaleniu Konstytucji, nie została Ona odrzucona przez ani jeden z sejmików ziemskich. Może to świadczyć o tym, ze ogół szlachty był wprowadzonym zmianom przychylny. Trzeba też wspomnieć, że Konstytucja była elementem szerszej europejskiej gry politycznej. Wielu rezydujących w Warszawie dyplomatów mocarstw ościennych uważało wręcz, że polscy reformatorzy działaja w spisku z rządami rewolucyjnej Francji.
Jeszcze przed zakończeniem Sejmu Czteroletniego przeciwko Konstytucji wystąpiła Konferederacja Targowicka (18/19.05.1792), która w rzeczywistości była spiskiem zawiązanym pod koniec kwietnia w Petersburgu. Potem wydarzenia potoczyły się już szybko. Na prośbę Targowiczan wojska rosyjskie przekroczyły granice Rzeczpospolitej w celu "obrony" jej dawnego ustroju oraz nienaruszalności wolności szlacheckich. Doszło do krótkiej przegranej przez Polskę wojny. Sejm zwołany w Grodnie w 1793 przez Rosjan zatwierdził II rozbiór Polski oraz unieważnił wszystkie postanowienia Sejmu Wielkiego w tym przede wszystkim Konstytucję. Polska odpowiedziała na to  zrywem narodowym tzw. Insurekcją Kościuszkowską w 1794. Niemalże dokładnie rok po jej stłumieniu Rosja , Prusy i Austria dokonaly trzeciego i ostatniego rozbioru.

Odebranie Polsce wolności nie zatarło pamięci o tym ostatnim wielkim zrywie wolnego jeszcze narodu, nie zatarło dążeń do utrzymania polskości. Cytując historyka Henryka Samsonowicza,  Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może.
Konstytucja polska była wzorem dla innych państw, a dla Polaków do dziś niesie wiele uniwersalnych przesłań.
Największe święto państwowe odrodzonej II Rzeczpospolitej, 3 Maja do dziś stoi na równi ze Świętem Niepodległości 11 Listopada.  
A zatem : "Witaj majowa jutrzenko świeć naszej polskiej krainie !!!".
Tekst Konstytucji 3 Maja: http://www.polishconstitution.org/Konstytucja-PL.html

Obraz Jana Matejki - Konstytucja 3-Maja